Les TIC a l'aulaA la nostra classe apliquem en tot moment totes TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) què tenim al nostre abast. Al llarg de la vida del nostre bloc anirem presentant diferents tutorials* sobre el programari, aplicacions, materials... que utilitzarem al llarg del curs a les nostres classes i sempre aplicat al nostre bloc.

Algunes de les aplicaciones i eines 2.0. que fem servir a la nostra aula són, entre altres, les següents:

 • Google Drive: compartim documents per treballar de forma on-line amb els companys.
 • Blooger: editem entrades al nostre bloc mitjançant la web de blogger.
 • JClic: software d’activitats interactives. 
 • Pixton: eina 2.0. per a crear els nostres propis còmics. 
 • Photopeach: eina 2.0. en la què podem fer presentacions amb la combinació d’imatges, text i so. 
 • Fotobabble: eina 2.0. per realitzar gravacions de so i aplicar-les a una imatge. 
 • Glogster: eina 2.0. on realitzem murals i presentacions multimèdia, com una mena de pòster digital. 
 • Linoit: lloc on podrem signar en unes notes digitals, per deixar missatges o aportacions sobre un tema en concret. 
 • Slideshare: farem diverses presentacions per penjar després al SlideShare 
 • Open Office: editarem documents de text així com diferents presentacions amb l’ajuda del software lliure d’Open Office. 
 • ... 

Al llarg del curs anirem ampliant aquesta llista amb més eines 2.0. que anem treballant a classe.


* Tutorial: Es tracta d’un curs breu què ensenya els fonaments principals per poder utilitzar algun tipus de producte o sistema, o per poder realitzar una certa tasca.